Όροι & προϋποθέσεις ενοικίασης

Ηλικία Οδηγού:  Το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι τα 23 έτη.

Άδεια οδήγησης: Ο μισθωτής πρέπει να έχει στην κατοχή του την άδεια οδήγησης τουλάχιστον για 1 έτος. Όσον αφορά τους μισθωτές που διαθέτουν άδεια οδήγησης χώρας εκτός της Ε.Ε., είναι απαραίτητη και η κατοχή διεθνούς άδειας οδήγησης (International Driving Permit). Το ίδιο ισχύει και για όσους η άδεια οδήγησης δεν περιλαμβάνει λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες κι ως εκ τούτου δεν καθίσταται αναγνώσιμη.

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης: Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι η μία ημέρα (24 ώρες).

Καύσιμα: Ο μισθωτής παραλαμβάνει το όχημα πλήρες σε καύσιμα και στην ίδια κατάσταση οφείλει να το επιστρέψει.

Ασφάλεια: Οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του οχήματος καλύπτονται με ασφάλεια αστικής ευθύνη έναντι τρίτων: i) για σωματικές βλάβες τρίτων έως 1.220.000,00€ και ii) για υλικές ζημιές τρίτων έως 1.220.000,00€ . Οι καλύψεις υπόκεινται στους όρους του μισθωτήριου συμβολαίου.
Απαλλαγή Ευθύνης (CDW): Κατόπιν αιτήματος, δύναται να παρασχεθεί -με επιπλέον χρέωση- πρόσθετη ασφάλεια με απαλλαγή, η οποία και καταγράφεται αναλυτικά στο συμβόλαιο μίσθωσης. Απώλεια του κλειδιού, ζημιές στα ελαστικά ή στους τροχούς καθώς και στο κάτω μέρος του οχήματος, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

Επιπλέον Οδηγός (AD): Εφόσον ζητηθεί, παρέχεται χωρίς χρέωση.

Παιδικά Καθίσματα: Έπειτα από κράτηση, παρέχονται χωρίς χρέωση.

Μεταφορά με πλοίο: Η επιβίβαση του οχήματος σε πλοίο, επιτρέπεται κατά περίπτωση και μόνο έπειτα από γραπτή έγκριση της εταιρείας.

GDPRΗ εταιρεία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων.